Tolkning

Jeg arbejder som tolk i sprogkombinationerne Dansk/Tysk og Tysk /Dansk. Mine arbejdsmetoder er hovedsageligt konsekutivtolkning, dvs. den mundtlige oversættelse af teksten gengives efter at taleren har afsluttet en del af sit indlæg, samt hvisketolkning.

Derudover står jeg til rådighed som støtte ved den praktiske forberedelse af arrangementet i forbindelse med tolkeopgaven – fx. bestilling af overnatningsmuligheder, bustransport el. lign., når det foregår i Rhein/Ruhr-området.

Områder:
Ervherv, Politik, Samfund

Konferencer
Samtaler
Kongresser
Politiske og kulturelle møder
Fagmesser
Firmabesøg, byrundvisninger,
besøgsrejser
Ledsagelse af delegationer, rejsegrupper

Priser
Honoraret afregnes på timebasis. For at bestemme tolkeopgavens pris skal oplysninger som tidsforbrug, sted pga. evt. køretid eller det nødvendige forarbejde kalkuleres. Derfor skal der altid føres en dialog vedr. opgavens omfang og gives et individuelt tilbud i god tid.

Timepriser for selve tolkningen følger tyske standardpriser for translatører og tolke.