Pakkeløsninger

En "Højre Hånd" i Tyskland

Jeg klarer de opgaver, som din tyske sprogassistent skal løse: fx.
Tysk korrespondance
Oversættelse/Gengivelse af tyske
skrivelser
Mødeaftaler i Tyskland
Afvikling af mailingaktioner
Informationssøgning på tyske
internetsider
Kontakt til tyske myndigheder etc.

Du får løst de opgaver, som skal løses og betaler kun det faktiske tidsforbrug. Udnyt rabatmuligheder ved at aftale et fast antal timer per måned eller år!

Messepakken

Lad mig aflaste jeres eksportafdeling
på messer!
Inden messen: Støtte ved mailingaktioner
til jeres tyske kontakter
Under messen: tysk-dansk sproget
assistance på jeres stand
Efter messen: Støtte ved opfølgning
på messekontakter

Brug en tysk-dansksproget medarbejder til dine messer, som sidder "vor Ort" i Rhein/Ruhr-området!

Tysk perfekt

Lad mig sørge for, at jeres tyske materiale svarer til den perfekte sprogstandard, som du har i din
danske korrespondance.
Jeg overtager en grundig gennem-
gang af alt skriftligt materiale, som
p.t. findes i dit firma.
Firmapræsentationer i katalog- eller
brochureformat
Internetsider
Standardskrivelser som ordre-
bekræftelser, bestillinger, følgebreve,
små notitser, formularer etc.

Vær sikker på, at dit tysk i skrift er perfekt!

Lad os få en snak om ovennævnte pakkeløsninger, samarbejdsmuligheder og et individuelt tilbudHome Impressum