Oversættelse

Tysk er mit modersmål - derfor tilbyder jeg primært oversættelser fra dansk til tysk, for at sikre den bedste kvalitet.

Min daglige kontakt til det tyske sprog samt min fulde beherskelse af dansk garanterer, at den oversatte tekst ikke vil blive opfattet som en oversættelse. Den tyske tekst vil præcist formidle kildesprogets tone og indhold.

Oversættelser Dansk-Tysk
Korrespondence:
Firmapræsentationer (kataloger,
brochurer, internetsider)
Fagtekster: Erhverv, kultur, politik,
samfund
Film
Tekniske tekster: (byggebranchen,
tekstilbranchen)
Litteratur (prosa)

Teknisk udstyr
PC med ADSL - Internetadgang
Notebook med Internetadgang
MS Office Programmer

Levering
e-mail, fax, post

Priser
En oversættelse er meget individuel, og enhver tekst er enestående. Derfor udarbejdes der altid et skriftligt tilbud, og tilsendes som regel pr. mail. Derefter aftales (telefonisk) opgavens detajler som fx. deadline, rabatmuligheder el. lign.

Honoraret følger tyske standardpriser for translatører og tolke.